DNES otevřeno: 8:00–17:00
cs
  • en

Snímací náhrady

Snímatelné zubní náhrady představují provizorní nebo definitivní ošetření pacienta. Mají za úkol nahradit chybějící zuby a umožňují rehabilitaci pacienta po stránce funkční, estetické a psychické. Představují náhrady chybějících zubů v případě, že nelze zuby nahradit fixním můstkem nebo zubními implantáty. Snímatelné zubní náhrady bývají zpravidla i levnějším řešením, proto se k nim přistupuje i z finančních důvodů. Typickou situací, kdy nelze nahradit chybějící zuby fixním můstkem, představuje ztráta zadních zubů. Dojde tak k vytvoření mezery, která není z obou stran ohraničena pevnými zuby.

Snímatelné zubní náhrady, které nabízíme, můžeme rozdělit podle rozsahu chybějících zubů na:

  • Částečné snímatelné zubní náhrady

jsou náhrady, které nahrazují ztrátu několika zubů a  vyndávají se z úst. V dutině ústní drží pomocí spon, které jsou umístěny na zbývajících zubech.  

Podle konstrukce můžeme částečné snímatelné náhrady rozdělit na klasické zubní náhrady, které v případě horní čelisti pokrývají téměř celé patro, nebo na náhrady skeletové. Skeletové náhrady jsou oproti klasickým sedlovým náhradám výhodnější, protože jejich tělo je mnohem tenčí a méně robustní, takže jsou lépe snášenlivé pro pacienty. Navíc nepřekrývají celé patro, pouze spojují konstrukční prvky na obou stranách čelisti pomocí tenkých třmenů. Skeletové náhrady mají i lepší stabilitu, ale jejich cena je poněkud vyšší než v případě klasických snímatelných zubních náhrad.

 

  • Celkové snímatelné zubní náhrady

Jsou náhrady, které nahrazují všechny zuby horní nebo dolní čelisti. Snímací náhrada se skládá z pryskyřičného těla (báze), které má na sobě umělé zuby. Tělo náhrady může byt zpevněno výztuží nebo kovovou síťkou. Retence ( fixace) zubní náhrady se zajišťuje rozsáhlým tělem, které přesně přilne k ústní sliznici horní nebo dolní čelisti. V horní čelisti je retence lepší z důvodu rozsáhlého patra, v dolní horší. Proto ve většině případů podobné situace řešíme pomocí hybridní náhrady, která je kotvena nejméně na 2 implantáty, což výrazně zlepšuje stabilitu a retence náhrady.